Montaż ramp przeładunkowych

Usługi firmy Metatron to również montaż ramp przeładunkowych. Wykonujemy fachowy montaż ramp uwzględniający zarówno wskazówki producenta, jak i wymogi procesu logistycznego. Rampy przeładunkowe instalujemy w sposób gwarantujący optymalne i bezpieczne warunki dla transportu towarów. Dbamy o odpowiednie zamocowanie i wypoziomowanie rampy, a przed oddaniem urządzenia do użytku przeprowadzamy próby rozruchowe. Montaż, zależnie od specyfiki zlecenia, przeprowadzamy w obiektach nowych lub modernizowanych.

 

Jak wykonać prawidłowy montaż rampy przeładunkowej?

Montaż rampy przeładunkowej powinien być przeprowadzony precyzyjnie i zgodnie z przyjętymi standardami. Wykonując montaż ramp, należy stosować się zarówno do instrukcji przekazanej przez producenta urządzenia, jak również do potrzeb wynikających z warunków, w jakich odbywał się będzie przeładunek. Zależnie od specyfiki konstrukcyjnej i rodzaju zabudowy magazynu stosujemy różne gniazda rampy oraz najbardziej adekwatne warianty montażowe. Montujemy rampy mechaniczne i hydrauliczne, dbając o poprawne zamocowanie poszczególnych elementów, takich jak: ramy, pomosty, wargi, systemy automatyczne i zabezpieczenia boczne.

rampa